Nanindigan si Bongbong Marcos na hindi kailanman ay hindi nagsinungaling at walang ninakaw ang kanilang pamilya sa gobyerno ng Pilipinas. Gusto rin niyang ipabago sa mga historical textbook ang pagkaka-kwewnto tungkol sa kanilang pamilya.

source